سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای گوارشی

Gastrointestinal Drugs

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
۲ Lactobacillus casei+L.Acidophilus+Lactobacillus infantis+Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus Bulgarigus+Bifidobacterium Breve+Streptococus Thermophi
۳ آلوسترون Alosetron
۴ آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
۵ آلویموپان Alvimopan
۶ اپرپیتانت Aprepitant
۷ سدیم بالسالازید Balsalazide Sodium
۸ بیزاکودیل Bisacodyl
۹ بیسموت سیترات Bismuth Salts
۱۰ سایمتیدین Cimetidine
۱۱ سیزاپراید Cisapride
۱۲ دیفنوکسیلات Diphenoxylate
۱۳ دوکوسات Docusates
۱۴ دولاسترون مسیلات Dolasetron Mesilate
۱۵ دومپریدون Domperidone
۱۶ درونابینول Dronabinol
۱۷ اسموپرازول Esomeprazole
۱۸ فاموتیدین Famotidine
۱۹ گرانیسترون Granisetron
۲۰ لاکتولوز Lactulose
۲۱ لانسوپرازول Lansoprazole
۲۲ لوپرامید Loperamide
۲۳ منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
۲۴ منیزیم اکساید Magnesium
۲۵ مبورین Mebeverine
۲۶ مزالازین Mesalazine
۲۷ متوکلوپرامید Metoclopramide
۲۸ نابیلون Nabilone
۲۹ نیزاتیدین Nizatidine
۳۰ اولسالازین Olsalazine
۳۱ امپرازول Omeprazole
۳۲ اندانسترون Ondansetron
۳۳ پالونوسترون Palonosetron
۳۴ پنتوپرازول Pantoprazole
۳۵ رابپرازول سدیم Rabeprazole
۳۶ رانیتیدین Ranitidine
۳۷ سایمتیکون Simeticone
۳۸ سوکرالفیت Sucralfate
۳۹ سولفاسالازین Sulfasalazine
۴۰ تگاسرید Tegaserod
۴۱ Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
۴۲ سوربیتول Sorbitol
۴۳ پارافین مایع Liquid Paraffin
۴۴ دایمتیکون Dimeticone
۴۵ Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
۴۶ Lactobacillus reuteri+Lactobacillus rhamnosus+bifidobacterium infantis
۴۷ آمیلاز Amylase
۴۸ Lactobacillus fermentum+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus gasseri
۴۹ پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
۵۰ Lactobacillus gassery+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum
۵۱ Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus gasseri
۵۲ اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
۵۳ الومینیوم ام جی Aluminium MG
۵۴ آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
۵۵ انتی هموروئید Antihemorrhoid
۵۶ کلیدینیوم-سی Clidinium-C
۵۷ دایجستیو Digestive
۵۸ پانکراتین Pancreatin
۵۹ Lactobacillus Acidophilus
۶۰ آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
۶۱ Dexlansoprazole
۶۲ Lubiproston
۶۳ Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
۶۴ Bifidobacterium lactis+ Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Lactobacillus rhamnosus
۶۵ Methylnaltrexone
۶۶ Lactobacillus casei+L.Acidophilus+Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus Bulgarigus+Bifidobacterium Breve+Bifidobacterium longum+Streptococus Thermophi

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶