سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

با خیال راحت مسکن نخورید!


قرص هایى که هر روز بدون نگرانى و مشت مشــت مى خورید، در بلندمدت آسیب جدى به بدن شما وارد مى کنند. پزشکان معتقدند مهم ترین باور اشتباهى که افراد در مورد مصرف داروهاى مسکن دارند، این است که تصور مى کنند این داروها بى ضرر هستند.


با خیال راحت مسکن نخورید!

  
داروهاى مســکنى که در دســته ى داروهاى ضدالتهابى غیراســتروئیدى قرار مى گیرند، مانع از آن مى شــوند که هورمــون «پروســتاگلاندین»، درد و التهاب را در پاســخ به عفونــت یا آســیب دیدگى که البته یــک واکنش طبیعــى و حیاتى اســت، ایجاد کند. در مورد خطرات احتمالى مصرف بیش از اندازه ى مســکن هاى غیرنسخه اى براى سلامت بدن، مى توان به نکات زیر اشاره کرد:

زخم معدهمصرف بى رویه ى داروهاى ضدالتهابى غیراســتروئیدى، به خصــوص ایبوپروفن و آســپرین، باعث ایجاد زخم و التهاب در جداره‌ى داخلى معده شــده و موجب بروز عارضــه ى «ترک معده» مى شــود. بر اثر ایــن عارضه، معــده نمى تواند مواد مغذى را جذب کند. همچنین موجب مى شــود تا پروتئین ها و مواد آلرژى زاى مشکل ســاز همچون گلوتــن، از این ترک، عبور کرده و حساســیت غذایى ایجاد کنند. علاوه بر این، داروهاى ضدالتهابى غیراستروئیدى، بر عملکرد باکترى معده که کنترل کننده ى سیســتم ایمنى اســت، تاثیــر مى گذارد و در نتیجــه فرد بیشــتر بیمار مى شــود.

آسیب دیدن کلیه هاکلیه ها، تولیدکننده ى اصلى هورمون «پروســتاگلاندین» به حســاب مى آیند. ایــن هورمون، عــلاوه بــر کنترل ترشــح هاى اسیدى در معده، به کلیه ها کمک مى کند تا عملکرد خود را در خارج ســاختن مواد زائد از خون، بهتر انجام دهند. بسیارى از داروهاى ضدالتهابى غیراســتروئیدى، در انجام ایــن فرآیند خلــل ایجاد مى کنند و موجب آســیب دیدن کلیه ها مى شوند.

آسیب دیدگى کبد اســتامینوفن ماننــد ایبوبروفــن و آســپرین، باعث بروز زخم هــاى معده نمى شود، اما در عوض، آسیب کبدى را به همراه دارد.

بیمارى قلبى داروهاى ضدالتهابى غیراســتروئیدى، مى توانند خطر بــروز بیمارى هاى قلبى را افزایش دهند.

حساسیت بیشتر به دردمصرف بى رویه ى داروهــاى غیرالتهابى ضداســتروئیدى، حساســیت به درد را تشدید مى کند. از سوى دیگر، پس از مدتى از مصرف دارو، تاثیر آن در کاهش درد، کمتر مى شــود و به همین دلیل، فرد باید داروهاى بیشــترى براى تسکین درد مصرف کند
منبع : ماهنامه شادکامی

5 267

 •   
 • به اشتراک گذاری :
 • facebook
 •  
 • twitter
 •  
 • کلوب
 •  
 • فیس نما
 •  
 • لینکیداین
 •  
 • googleplus
 •  
 • googleplus
 •  
 • telegram

جستجو هوشمند


جهت جستجو ،نام بیماری و یا قسمتی از مشخصات بیماری را وارد نمایید

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سلامت
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶