سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای ضد زوال عقل

Antidementia Drugs

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ دونپزیل Donepezil
۲ گالانتامین Galantamine
۳ ریواستیگمین Rivastigmine
۴ تاکرین Tacrine
۵ ممانتین Memantine

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶