سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای گیاهی

Herbal

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
۲ انار Punica granatum
۳ علف چای Hypericum perforatum
۴ فیتوسترول Phytosterol
۵ خارمریم Silybum marianum
۶ Piper nigrum L
۷ Stevia rebaudiana
۸ آلوئه ورا Aloe barbadensis
۹ برگ سنا Cassia Angustifolia
۱۰ زنجبیل Zingiber officinale Roscoe
۱۱ پسیلیوم Plantago ovata Foesk
۱۲ شیرین بیان Glycyrrhiza glabra
۱۳ باریجه Ferula gumosa Boiss
۱۴ نعناء Mentha longifolia L
۱۵ Astragalus gossypinus Fisch
۱۶ بومادران Achillea millefolium
۱۷ شاه بلوط هندی Aesculus hippocastanum
۱۸ ریحان Ocimum basilicum
۱۹ گل ختمی Althaea officinalis
۲۰ روغن بادام زمینی Arachis hypogaea
۲۱ زرشک Berberis vulgaris
۲۲ انیسون Pimpinella anisum
۲۳ Levomenthol
۲۴ کالاندولا Calendula officinalis
۲۵ کاپسیکوم Capsicum
۲۶ روغن کرچک Castor Oil
۲۷ کرفس Apium graveolens
۲۸ بابونه شیرازی Matricaria chamomilla
۲۹ کدو Cucurbita pepo
۳۰ شوید anethum graveolens
۳۱ اکیناسه Echinaceae purpurea
۳۲ بابا آدم Arctium lappa
۳۳ اوکالیپتوس Eucalyptus globulus Labill
۳۴ میوه فنل Foeniculum vulgare Miller
۳۵ کندر Boswellia papyrifera (Del.) Hochst
۳۶ Fumaria parviflora Lam
۳۷ سیر Allium sativum
۳۸ جینکو بیلبائو Ginkgo biloba
۳۹ جین سینگ Panax ginseng
۴۰ کاسنی Cichorium intybus
۴۱ خارخاسک Tribulus terrestris
۴۲ Elettaria cardamomum maton
۴۳ حنا Lawsonia inermis L
۴۴ سرخدار Taxus baccata
۴۵ Chelidonium majus L
۴۶ Verbena officinalis L
۴۷ گیاه رازک Humulus lupulus
۴۸ پنیرک Malva sylvestris
۴۹ بادرنجبویه Melissa Officinalis
۵۰ Citrus bigardia Duh
۵۱ فیسالیس Physalis alkengi L
۵۲ Dorema ammoniacum D
۵۳ رزماری Rosmarinus officinalis
۵۴ Ruta graveolens
۵۵ چای کوهی Stachys lavandulifolia
۵۶ Ziziphora tenuiour L
۵۷ آویشن Thymus daenensis celak
۵۸ گزنه Urtiandrum dioica L
۵۹ سنبل الطیب Valeriana sisymbriifolia Vahl
۶۰ Heracleum persicum Desf.ex Fischer
۶۱ گلرنگ Carthamus tinctorius
۶۲ چای سبز Camellia Sinensis
۶۳ Ficus carica
۶۴ Galega officinalis
۶۵ Zataria multiflora Bosis
۶۶ Datura stramonium
۶۷ Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv
۶۸ Matricaria recutita L
۶۹ Dracocephalum moldavica L
۷۰ Laurus nobilis L
۷۱ Achillea wilhelmsii C.Koch
۷۲ دارچین Cinnamomum zeylanicum
۷۳ Linum usitatissimum
۷۴ Rheum palmatum
۷۵ Salix alba
۷۶ Alyssum homalocarpum Boiss
۷۷ گل گاوزبان Echium amoenum Fisch. & Mey
۷۸ گل محمدی Rosa damascene
۷۹ به دانه Cydonia oblonga Miller
۸۰ به لیمو Lippia citroiodora Kunth
۸۱ پرسیاوشان Adiantum capillus-veneris L
۸۲ دم گیلاس Cerasus avium L
۸۳ دیژیتال Digitalis nervosa Steud & Hochst
۸۴ گزانگبین Astragalus brachycalyx Fischer

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶