سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای تیروئید و ضد تیروئید

Thyroid and Antithyroid Drugs

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ پتاسیم یداید Potassium Iodide
۲ لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
۳ لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
۴ پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
۵ متی مازول Methimazole
۶ عصاره تیروئید Thyroid Extract
۷ Thyroid+Iodide

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶