سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای تیروئید و ضد تیروئید

Thyroid and Antithyroid Drugs

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ پتاسیم یداید Potassium Iodide
۲ لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
۳ لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
۴ پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
۵ متی مازول Methimazole
۶ عصاره تیروئید Thyroid Extract
۷ Thyroid+Iodide

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶