سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

Stabilising and Suspending Agents

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ کاربومرها Carbomers
۲ هیپروملوزا Hypromellose
۳ پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
۴ پماد ساده چشمی Simple eye ointment

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶