سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

Stabilising and Suspending Agents

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ کاربومرها Carbomers
۲ هیپروملوزا Hypromellose
۳ پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
۴ پماد ساده چشمی Simple eye ointment

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶