سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

صابون ها و سایر سورفکتانت های آنیونی

Soaps and Other Anionic Surfactants

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶