سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

پارافین ها و پایه های مشابه

Paraffins and Similar Bases

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ Eucalyptus tincture+peppermint oil+thym spp. Oil+menthol

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶