سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

دوپامینرژیک ها

Dopaminergics

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ روپینیرول Ropinirole
۲ تولکاپون Tolcapone
۳ لوودوپا بی Levodopa-B
۴ لوودوپا سی Levodopa-C
۵ Levodopa+Carbidopa+Entacapone

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه زنونه مردونه میباشد.

Sitemap

سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶