سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

دوپامینرژیک ها

Dopaminergics

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ روپینیرول Ropinirole
۲ تولکاپون Tolcapone
۳ لوودوپا بی Levodopa-B
۴ لوودوپا سی Levodopa-C
۵ Levodopa+Carbidopa+Entacapone

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶