سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

Dermatological Drugs and Sunscreens

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آسیترتین Acitretin
۲ آداپالن Adapalene
۳ آلفاسپت Alefacept
۴ آلومینیوم کلراید هگزاهیدرات Aluminum Chloride Hexahydrate
۵ آزالیک اسید Azelaic Acid
۶ کالامین Calamine
۷ کلسیپوتریول Calcipotriol
۸ کروتامیتون Crotamiton
۹ افالیزومب Efalizumab
۱۰ ایکتیول Ichthyol
۱۱ ایزوترتینوئین Isotretinoin
۱۲ پیمکرولیموس Pimecrolimus
۱۳ پدوفیلین Podophyllin
۱۴ اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
۱۵ سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
۱۶ تالک Talc
۱۷ تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
۱۸ ترتینوئین Tretinoin
۱۹ اوره Urea
۲۰ زینک اکساید Zinc Oxide
۲۱ Bexarotene-Topical
۲۲ Aluminium Acetate
۲۳ کلاژناز Collagenase
۲۴ پماد سوختگی Burn Ointment
۲۵ پابا-کا Paba-K
۲۶ تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
۲۷ ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
۲۸ بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
۲۹ ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
۳۰ تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
۳۱ اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
۳۲ Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
۳۳ Retapamulin-Topical
۳۴ Ustekinumab
۳۵ Sinecatechins-Topical
۳۶ دوپیلومب dupilumab

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶