سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

کورتیکواستروئیدها

Corticosteroids

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آلکلومتازون Alclometasone
۲ بکلومتازون Beclometasone
۳ بتامتازون Betamethasone
۴ بودزوناید Budesonide
۵ سیکلزوناید Ciclesonide-EENT
۶ کلوبتازول Clobetasol
۷ کورتیزون استات Cortisone Acetate
۸ دسونید-موضعی Desonide-Topical
۹ دزوکسی متازون-موضعی Desoximetasone-Topical
۱۰ دگزامتازون Dexamethasone
۱۱ دیفلورازون-موضعی Diflorasone-Topical
۱۲ دی فلوپردنات Difluprednate
۱۳ فلودروکورتیزون Fludrocortisone
۱۴ فلوران درنولید Flurandrenolide
۱۵ فلونیزولید Flunisolide
۱۶ فلوسینولون Fluocinolone
۱۷ فلورومتولون Fluorometholone
۱۸ فلوتیکازون Fluticasone
۱۹ هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
۲۰ لوته پردنول Loteprednol
۲۱ متیل پردنیزولون Methylprednisolone
۲۲ مومتازون فوروات Mometasone
۲۳ پردنی کاربات Prednicarbate
۲۴ پردنیزولون Prednisolone
۲۵ پرد-نیزون Pred-nisone
۲۶ ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
۲۷ تریامسینولون Triamcinolone
۲۸ مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
۲۹ بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
۳۰ دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
۳۱ هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
۳۲ هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
۳۳ پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
۳۴ تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
۳۵ هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶