سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

کورتیکواستروئیدها

Corticosteroids

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آلکلومتازون Alclometasone
۲ بکلومتازون Beclometasone
۳ بتامتازون Betamethasone
۴ بودزوناید Budesonide
۵ سیکلزوناید Ciclesonide-EENT
۶ کلوبتازول Clobetasol
۷ کورتیزون استات Cortisone Acetate
۸ دسونید-موضعی Desonide-Topical
۹ دزوکسی متازون-موضعی Desoximetasone-Topical
۱۰ دگزامتازون Dexamethasone
۱۱ دیفلورازون-موضعی Diflorasone-Topical
۱۲ دی فلوپردنات Difluprednate
۱۳ فلودروکورتیزون Fludrocortisone
۱۴ فلوران درنولید Flurandrenolide
۱۵ فلونیزولید Flunisolide
۱۶ فلوسینولون Fluocinolone
۱۷ فلورومتولون Fluorometholone
۱۸ فلوتیکازون Fluticasone
۱۹ هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
۲۰ لوته پردنول Loteprednol
۲۱ متیل پردنیزولون Methylprednisolone
۲۲ مومتازون فوروات Mometasone
۲۳ پردنی کاربات Prednicarbate
۲۴ پردنیزولون Prednisolone
۲۵ پرد-نیزون Pred-nisone
۲۶ ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
۲۷ تریامسینولون Triamcinolone
۲۸ مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
۲۹ بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
۳۰ دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
۳۱ هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
۳۲ هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
۳۳ پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
۳۴ تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
۳۵ هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶