سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

ضد ویروسها

Antivirals

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
۲ آباکاویر Abacavir
۳ آسیکلوویر Aciclovir
۴ ادفوویر Adefovir
۵ آمپرناویر Amprenavir
۶ آتازاناویر Atazanavir
۷ سیدوفوویر Cidofovir
۸ دلاویردین Delavirdine
۹ دیدانوزین Didanosine
۱۰ دوکوسانول موضعی Docosanol-Topical
۱۱ افاویرنز Efavirenz
۱۲ امتری سیتابین Emtricitabine
۱۳ انفوویرتید Enfuvirtide
۱۴ فامسیکلوویر Famciclovir
۱۵ فوسامپرناویر Fosamprenavir
۱۶ فوسکارنت Foscarnet
۱۷ گان سیکلوویر Ganciclovir
۱۸ یدوکسوریدین Idoxuridine
۱۹ ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
۲۰ ایندیناویر Indinavir
۲۱ اینترفرون آلفا Interferon Alfa
۲۲ اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
۲۳ اینترفرون گاما Interferon Gamma
۲۴ لامیوودین Lamivudine
۲۵ لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
۲۶ نلفیناویر Nelfinavir
۲۷ نویراپین Nevirapine
۲۸ اوسلتامیویر Oseltamivir
۲۹ پن سیکلوویر Penciclovir
۳۰ ریباویرین Ribavirin
۳۱ ریمانتادین Rimantadine
۳۲ ریتوناویر Ritonavir
۳۳ ساکویی ناویر Saquinavir
۳۴ استاودین Stavudine
۳۵ تنفوویر Tenofovir
۳۶ تیپراناویر Tipranavir
۳۷ تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
۳۸ والاسیکلوویر Valaciclovir
۳۹ والگان سیکلوویر Valganciclovir
۴۰ زالسیتابین Zalcitabine
۴۱ زانامیویر Zanamivir
۴۲ زیدوودین Zidovudine
۴۳ اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
۴۴ زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
۴۵ سوفوسبوویر Sofosbuvir
۴۶ تلاپره ویر Telaprevir
۴۷ امتریسیتابین+تنوفوویر Emtricitabine+Tenofovir
۴۸ انتکاویر Entecavir
۴۹ اتراویرین Etravirine
۵۰ ماراویروک Maraviroc
۵۱ رالتگراویر Raltegravir
۵۲ تلبیوودین Telbivudine
۵۳ سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶