سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آدالیمومب Adalimumab
۲ آلفنتانیل Alfentanil
۳ آناکینرا Anakinra
۴ آسپرین Aspirin
۵ بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
۶ برومفناک Bromfenac
۷ بوپرنورفین Buprenorphine
۸ بوتورفانول Butorphanol
۹ سلکوکسیب Celecoxib
۱۰ کدئین Codeine
۱۱ دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
۱۲ دیکلوفناک Diclofenac
۱۳ دیفلونیسال Diflunisal
۱۴ دی هیدرو کدئین فسفات Dihydrocodeine Phosphate
۱۵ اتانرسپت Etanercept
۱۶ اتیل مرفین Ethylmorphine
۱۷ اتودولاک Etodolac
۱۸ فنوپروفن Fenoprofen
۱۹ فنتانیل Fentanyl
۲۰ فلوربی پروفن Flurbiprofen
۲۱ هیدروکدون Hydrocodone
۲۲ هیدرومرفون Hydromorphone
۲۳ ایبوپروفن Ibuprofen
۲۴ ایندومتاسین Indomethacin
۲۵ اینفلکسی مب Infliximab
۲۶ کتوپروفن Ketoprofen
۲۷ کتورولاک Ketorolac
۲۸ لفلونوماید Leflunomide
۲۹ لومتادون Levomethadone
۳۰ لورفانول Levorphanol
۳۱ مکلوفنامیک اسید Meclofenamic Acid
۳۲ مفنامیک اسید Mefenamic Acid
۳۳ ملوکسیکام Meloxicam
۳۴ متادون Methadone
۳۵ متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
۳۶ نابومتون Nabumetone
۳۷ نالبوفین Nalbuphine
۳۸ ناپروکسن Naproxen
۳۹ اوپیوم Opium
۴۰ اکساپروزین Oxaprozin
۴۱ اکسی کدون Oxycodone
۴۲ اکسی مورفون Oxymorphone
۴۳ استامینوفن Acetaminophen
۴۴ پنتازوسین Pentazocine
۴۵ پتیدین Pethidine
۴۶ فنازوپریدین Phenazopyridine
۴۷ پیروکسیکام Piroxicam
۴۸ رمی فنتانیل Remifentanil
۴۹ سالسالات Salsalate
۵۰ سوفنتانیل Sufentanil
۵۱ سولینداک Sulindac
۵۲ تولمتین Tolmetin
۵۳ ترامادول Tramadol
۵۴ زیکونوتید Ziconotide
۵۵ استامینوفن+دیفن هیدرامین Acetaminophen+Diphenhydramine
۵۶ استامینوفن+فنیل افرین Acetaminophen+Phenylephrine
۵۷ ا سی ا ACA
۵۸ سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
۵۹ سرماخوردگی کودکان Children Cold
۶۰ منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
۶۱ پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
۶۲ دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
۶۳ دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
۶۴ استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
۶۵ استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
۶۶ استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
۶۷ استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
۶۸ استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
۶۹ Sarilumab
۷۰ Thalamonal
۷۱ Nepafenac-Ophthalmic
۷۲ Tapentadol

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶