سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

‍ روزهای مناسب برای انجام سنت حسنه حجامت در سال ۱۳۹۷
فروردین

پنجشنبه ۹۷/۱/۹ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱/۱۳ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
پنجشنبه ۹۷/۱/۱۶ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱/۲۰ تمام روز

اردیبهشت

دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
پنجشنبه ۹۷/۲/۱۳ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ تمام روز
سه‌شنبه استثنایی ۹۷/۲/۱۸ (حتماً آیت‌الکرسی قرائت شود)

خــرداد

دوشنبه ۹۷/۳/۷ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
پنجشنبه ۹۷/۳/۱۰ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۳/۱۴ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۳/۱۷ قبل از ظهر


تــیر

دوشنبه ۹۷/۴/۴ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
پنجشنبه ۹۷/۴/۷ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۴/۱۱ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۴/۱۴ قبل از ظهر


مــرداد

پنجشنبه ۹۷/۵/۴ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۵/۸ تمام روز
سه‌شنبه استثنایی ۹۷/۵/۹ (حتماً آیت‌الکرسی قرائت شود)
پنجشنبه ۹۷/۵/۱۱ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۵/۱۵ تمام روز


شــهریور

پنجشنبه ۹۷/۶/۱ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۶/۵ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۶/۸ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۶/۱۲ تمام روز

مـــهر

دوشنبه ۹۷/۷/۲ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۷/۵ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۷/۹ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۷/۱۲ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۷/۳۰ تمام روز


آبــان

پنجشنبه ۹۷/۸/۳ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۸/۷ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۸/۲۸ تمام روز

آذر:

پنجشنبه ۹۷/۹/۱ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۹/۵ تمام روز
سه‌شنبه استثنایی ۹۷/۹/۶ (حتماً آیت‌الکرسی قرائت شود)
پنجشنبه ۹۷/۹/۸ قبل از ظهر
پنجشنبه ۹۷/۹/۲۹ قبل از ظهر

دی

دوشنبه ۹۷/۱۰/۳ تمام روز
سه‌شنبه استثنایی ۹۷/۱۰/۴ (حتماً آیت‌الکرسی قرائت شود)
پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۰ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)

بـــهمن

دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ تمام روز
پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹ تمام روز


اسفـــند

پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱۲/۶ تمام روز (این روز قمر در عقرب است، در صورت نیاز حتماً صدقه داده شود)
پنجشنبه ۹۷/۱۲/۹ قبل از ظهر
دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۱ تمام روز


️ نکات مهم:

️1-روزهایی که قمر در عقرب ذکر شده است، اگر مجبور به انجام حجامت بودید، حتماً برای رفع نحوست آن روز، صدقه بدهید.

️2-روزهایی که بعنوان سه‌شنبه‌های استثنایی عنوان شده است، در صورتی که تمایل به انجام حجامت داشتید، سعی کنید حدالإمکان حجامت‌تان با اذان ظهر تلاقی پیدا نکند.

️3-همیشه و هر زمان قبل از انجام حجامت آیت‌الکرسی بخوانید، اما این توصیه در سه‌شنبه‌های استثنایی مؤکد‌تر است.

"تعجیل در فرج مظلوم عالم صلوات


مطالب مرتبط
مشاهده نکات بیشتر
مطالب پیشنهادی
پربازدید ترین محصولات
پربازدیدترین مقالات
کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.