سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

نسل عاشقانه


نام رمان : نسل عاشقانه
نویسنده : z@hra.h

ژانر : #عاشقانه #اجتماعی

خلاصه :
دو داستان در غالب گذشته و آینده ست گذشته مربوط به عاشقانه مادریست ک باتمام تلاشش معشوق را از دست داده و در گذر زمان او را دوباره خواهد یافت...عاشقانه دختر کوچکش ک زندگیش را از روند طبیعی خود خارج کرده

نميدانم چقدراينجانشستم وبه بازي بچه ها چشم دوختم وبه گذشته سفرکردم که باصداي محيا به خودامدم
مامان کجايدشما مرديم ازنگراني بازم که گوشي تونو فراموش کرديد....،اه.ببخشيددخترم متوجه گذرزمان نشدم اصلانفهميدم کي هوا تاريک شده...،دراين بين صداي گوشي محيا بلندشد...،جانم مهلا...،اره...،پارک سرچهارا...،داريم ميايم...،فعلا....،بلندشيدمامان
باهم براه افتاديم ...مامان اين روزهازيادتوخودتونيدچرايه سرنميريدپيش دوست اميرمهدر...،خوبم مامان ،نميخوادنگران من باشيد ....،وقتي رسيديم محيا ايفون روزد...،انقدرباعجله امدم کليدو يادم رفت درباز شد...،وقتي داخل شديم صداي جوجو که عزيزجون عزيزجون ميگفت امد...،سلام عزيز خوبي ...،سلام گلم چطوري جوجو...،سلام مامان کجابوديدنگرانتون شديم...،درحالي که مه گل راب*غ*ل کرده بودموبسمت خانه ميرفتم .گفتم:متاسفم اصلامتوجه گذرزمان نشدم...مامان بذاريدش زمين سنگينه اذيت ميشيد...،دخترگل عزيزاينجاميشينه تابرم لباسموعوض کنم بيا ‏
بطرف اتاق رفتم بعدازتعويض لباس رفتم پيش دخترا ‏
روي صندلي ناهارخوري نشستم مهلا استکاني چاي جلو گذاشت...‏
مامان اين روزها حالتون زيادخوب نيست چرالج ميکنيداگربراي مشاوره بريدپيش دوست اميرمهدي چي ميشه...، من حالم خوبه ببين يه ديرکردنموچطوربزرگش کردين....،اصلااين جوجورفته کجا ..؟هردومتوجه عوض کردن بحث شدن به يکديگرنگاه کردن ديگرچيزي نگفتن....،مهلا خودت چيکارکردي ظهردوباره صداتون ميومدچرالجبازي ميکني نميري....شماديگه چرامامان من دوست ندارم برم غربت زندگي کنم بعدم براي مه گل خوب نيست تا بياد به زبان انجامسلط بشه وخودشوبازندگي انجا وقف بده بايد برگرديم اصلا براش خوب نيست اينهاروگفت اشکي روي گونش چکيد...،اشکشوپاک کردم وگفتم:ناراحت نشودرست ميشه توکل کن بخدا...،ايفون به صدا درامد...مهلا:حتما اميرمهدي برم دروبازکنم ...،مهگل:عزيزجون بريم بازيدستمو گرفت باهم وارد نشيمن شديم....، سلام مامان جون .،سلام خسته نباشي پسرم .،سلامت باشي مادر...،سلام باباجونم .،سلام گل بابا خوبي .،مرسي باباي.،سلام داداش خوبي .،سلام محيا خانم ممنون شما خوبي.،شکرخوبم ...،محيا سيني چاي وارد شدبعدازخوردن چاي وکمي خوشو بش دخترا رفتن ميز رابچينند
اميرجان پسرم ميدوني که اندازه پسرنداشتم دوست دارم وبا بچم هيچ فرقي نداري .،مرسي مامان شمابه لطف داريد.،لطف نيست عزيزم حقيقت...، ازت يه خواهشي دارم هملا سررفتنتون به المان شوکه شده وحسابي نگران مه گل و اما ماهست خودش نميگه اما من ميدونم اذت ميخوام بهش فرصت بدي خيلي تحت فشاراين به اين معني نيست حق روبه اون ميدم به توام نميدم ومطمنم مثل ديگرمشکلاتتون باهم حلش ميکنيدولي مهلا به زمان احتياج داره تا بپزيره...،منم بهش گفتم راجبش فکرکنه چون باعث ميشه توزندگي خيلي جلوبيفتم ،بازم چشم بيشترمرات ميکنم ...،اميرجان عزيزم بيا شام اماده ...،مامان شما بيايد...،مرسي پسرم .،خواهش ميکنم
اوه ببين دخترا چه کردن دستتون درد نکنه .،نوش جان ‏
کمي براي خودم کشيدم وبه اين فکرکردم چقدرخوب شدکه براي ازدواج شون شرط گذاشتم بايد نزديک خودم زندگه کنند
خانه ما سه طبقه که تقريبا150مترجزطبقه همکف که من زندگي ميکنم100متروبراي منه تنها زيادم هست ..،طبقه دومم مهلا که مامايي خوندهوشوهرش اميرمهدي که متخصص قلب به همراه وروجک که 5سالش زندگي ميکنندواما طبقه اخرمتعلق به محيا که درحال حاضردانشجوي معماريي انشاالا بعداز ازدواج زندگي کنند.،انقدربه اين چيزا فکرکردم تاشام خورده شد بهمراه اميربه نشيمن رفتيم ،اميرتلويزيون تماشا کرد منم کمي با مهگل بازي کردم کمي بعددختراباسيني چاي امدن بعدازخوردن چاي مهلااينا بخاطرخستگي اميررفتن منم خستگي روبهانه کردم وبه اتاقم رفتم روي تخت درازکشيدم به سقف زل زدم وفکرم وبه گذشته پرواز دادم درست زماني که 5سالم بود
ان زمان خانواده شيش نفرما که شامل خانم بزرگ که مادرپدربودميشودچون پدرتک فرزندبودوپدرش هم فوت شده بود بامازندگي ميکرداما برادربزرگه به اسم مهران که چهارسال ازمن بزرگتربودوبرادرگوچکه به نام مهدي که دوسال ازمن بزرگتر بودوخانه که شامل دواتاق دوازده متري که گاز،يخچال و....انجا قرارداشت واتاق نه متري که ميشه گفت اتاق خواب محسوب ميشد تشکيل شده بود
زندگي مازيادارام نبودروزها مادروخانم بزرگ سرخرجي وتربيت بچه هابحث ميکردن شبم ...

ادامه رمان در نرم افزار موبایل زیر قرار دارد 👇👇👇


دانلود از کافه بازار
مطالب پیشنهادی
پربازدید ترین محصولات
پربازدیدترین مقالات
کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.