هورمون های جنسی

Sex Hormones

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
۲ استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
۳ سیپروترون استات Cyproterone Acetate
۴ دانازول Danazol
۵ دوتاستراید Dutasteride
۶ دیدروژسترون Dydrogesterone
۷ استروژن های استری فاید Esterified Estrogens
۸ استرادیول والرات Estradiol Valerate
۹ استروپیپات Estropipate
۱۰ اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
۱۱ فلوکسی مسترون Fluoxymesterone
۱۲ هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
۱۳ لاینسترنول Lynestrenol
۱۴ مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
۱۵ مجسترول Megestrol
۱۶ متیل تستوسترون Methyltestosterone
۱۷ میفپریستون Mifepristone
۱۸ ناندرولون Nandrolone
۱۹ نوراتی استرون Norethisterone
۲۰ لوونورژسترل Levonorgestrel
۲۱ اکساندرولون Oxandrolone
۲۲ اکسی متولون Oxymetholone
۲۳ پروژسترون Progesterone
۲۴ رالوکسیفن Raloxifene
۲۵ تستوسترون Testosterone
۲۶ کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
۲۷ کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
۲۸ کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
۲۹ سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
۳۰ Medroxyprogesterone+Estradiol
۳۱ Contraceptive DE
۳۲ Contraceptive LD+Fe
۳۳ CONTRACEPTIVE NLD
۳۴ Ulipristal Acetate
۳۵ ESTRADIOL+NORETHISTERONE

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)ارتباط با فروشگاه

لطفا هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی که دارید با ما درمیان بگذارید و بدین طریق ما را در ارائه بهتر خدماتمان یاری فرمایید.


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه زنونه مردونه میباشد.

Sitemap

مشاوره رایگان : ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶